zondag 24 september 2017

Strapdag: fotozoektocht - kompas

De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich op een duurzame en veilige manier naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.
De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind!

De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf.
Het organiseren van de STRAPDAG kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren om na te denken over hun mobiliteitsgedrag.
De STRAPDAG toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.
Voor vele scholen is de STRAPDAG een jaarlijks weerkerend evenement als start van een verkeersveilig schooljaar.
Ook onze school neemt jaarlijks deel.

In de namiddag gingen de zesdeklassers met hun kompas op stap. In volle voorbereiding van onze bosklassen, leerden we werken met het kompas. Want, ook in Durbuy staat een aardrijkskundige wandeling op het programma waarbij de leerlingen hun weg moeten zoeken met behulp van het kompas. En... het lukte bij de meesten al aardig goed.
De sfeer zat goed:

zaterdag 9 september 2017

W.O.: Fotografie: Kennismaking met de polaroid camera


Media - ICT - W.O.: Sprekende beelden bij een oorlogslied...

In de lessen wereldoriëntatie werken wij rond het thema 'fotografie'. Oorlogsfotografie komt hier ook aan bod. Tijdens de muzische les luisterden wij naar een lied passend bij dit thema: een kind mist haar papa die vertrokken is als soldaat naar de oorlog. Het gemis is duidelijk te horen in dit lied. De kinderen kregen de opdracht om sprekende beelden te maken bij deze muziek. Er moest op heel wat zaken gelet worden: inleving (mimiek en lichaamshouding), compositie, belichting, standpunt van de camera. Het resultaat mag er zijn! Oordeel zelf maar...

dinsdag 5 september 2017

Godsdienst: Een klaslogo ontwerpen

Wat maakt van onze klas een groep? Wat maakt van onze klas een troep? Hoe kunnen we bijdragen tot een goede klassfeer?
Allemaal vragen waar wij deze twee dagen over nadachten...
Er werden veel mooie dingen gezegd. Duimen dat we dit kunnen waarmaken met onze klas en dat we als een hechte groep er een 'keitov' jaar van kunnen maken!

We ontwierpen elk een logo voor onze klas. Daarna werd het best passende logo gekozen.
Wobbe kreeg de meeste stemmen! Zijn logo wordt ons klaslogo voor dit schooljaar! Je vindt het rechtsboven op deze blog!

Hieronder vind je alle logo's van de kinderen. Het was een moeilijke keuze!


zaterdag 2 september 2017

1 september... KEITOV dat jij erbij bent!!!


Deze ochtend werden alle leerlingen persoonlijk verwelkomd. "Keileuk dat jij erbij bent!", "Ik ben keiblij dat jij in mijn klas zit!", "Welkom op deze keitoffe school!". Ook in de klas deden we ons best om 'keileuke' woorden te gebruiken. De leerlingen kregen ook allemaal een kei, waar ze hun naam konden opschrijven. Deze kei wordt maandag nog versierd.
In de namiddag moesten de leerlingen van het 6de Petrus tekenen en onze keien op een creatieve manier hierin verwerken. Daarna schreven alle leerlingen hun naam rond deze figuur. We moesten ook in grote letters volgende slogan neerkrijten: We zijn een keitov'e school! Wat een teamwork!
'Keitov' is het nieuwe pastorale jaarthema van onze scholengroep Arkorum. 
Misschien een woordje uitleg...
In de Nederlandse woordenschat zijn heel wat Hebreeuwse woorden terecht gekomen waarvan tof goed gekend is. TOF (TOV) is een veel voorkomend Hebreeuws woord.
TOV betekent: goed, maar ook goedheid, schoon/mooi, gaaf, juist, volkomen, uitstekend, kostbaar, nuttig, aangenaam, goedgezind. 
KEI staat in Van Dale:  geweldig, iem. of iets, een kei van een vent, een kei in wiskunde
Petrus betekent: kei, rots
Petrus, een kei van een vriend, een goede vriend, een vriend op wie je kan bouwen, kei-tov .
Je hoort het... Het wordt een boeiend en leuk thema dit jaar.